عنـوان تحلیل : به روز رسانی صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا) و تحقق یک تحلیل در سه مرحله

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/02


به روز رسانی واحیا در تایم روزانه و رسیدن به محدوده پرریسک :

f5369cf1.jpg

9cd76d42.jpg

30b6cdc3واحیا.png

 

به نظر میرسد موج 5 از 5 موج صعودی اخیر سهم در حال تکمیل است و پس از اتمام این موج صعودی اصلاحی میان مدت در پیش خواهد بود. لذاه به محدوده 900 و نهایتا 990 - 1000 توجه شود . ریسک خرید سهم نیز در این قیمت ها زیاد است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش