عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال زرين معدن آسيا (فزرين)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/03


چارت روزانه :

720885eفزرین.png

یک محدوده حمایتی معتبر و دو مقاومت میان مدت و بلند مدت برای سهم در تکمیل موج 5 از C داریم.

 

 

روند اخیر صعودی بوده و مادامی ک خط روند شکسته نشود با حد حمایت 460-455 تومان سهم دو مقاومت و تارگت تحلیلی 590-600 سقف قبلی و در صورت تثبیت و ادامه رشد  730 را دارد. مجدا به روز رسانی خواهد شد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش