عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ملي‌ سرب‌وروي‌ ايران‌ (فسرب)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/04


چارت روزانه و به روز رسانی:

35298b0فسرب.png

 

در تحلیل پیشین به نظر میرسید موج 4 تمام شده و یک رشد میان مدت در قالب 5 داشته باشیم. با فرض اینکه موج 4 کمی طولانی تر شده باشد و در قالب یک WXY تکمیل شده باشد می تواند رشد اخیر را تازه موج 5 از 5 دانست و مقاومت  350 - 400  را به عنوان مقاومت مهم موج 5 در نظر داشت. در صورت شکست سقف کانالیزه 500 مد نظر قرار گیرد. حد حمایت نزدیک 255-270

دقت شود تحلیل های این سایت صرفا نظر نموداری بنده می باشد و سیگنال خرید و فروش ارائه نمیشود.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش