عنـوان تحلیل : تحلیل بنیادی پتروشیمی خارک(شخارک)بر اساس عملکرد 9 ماهه و پیش بینی سود سال 96

حوزه تحلیل : تحلیل های بنیـادی


تاریخ انتشار : 1396/10/05


 تومان کلیات

شرکت پتروشیمی خارک در سال 1346 تاسیس گردید و در تاریخ 26/10/77 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.مجتمع تولیدی آن در جزیره خارک واقع شده است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 900 میلیون ریال بوده و طی مراحل مختلف به 2000 میلیارد ریال رسیده است. سهامدار اصلی آن شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با مالکیت 621 میلیون سهم و درصد مالکیت 31 درصدی می باشد.

موضوع فعالیت شرکت شامل احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی،فروش و صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان،پروپان، پنتان و مواد نفتی سنگینتر، متانول و هر نوع مواد حلقوی نفتی یا خطی یا هر نوع ماده شیمیایی مشابه می باشد.

محقق شده سال مالی 1395

شرکت در سال مالی 1395، موفق به تولید 677 هزار تن و فروش 663 هزار تن متانول شده است. کل فروش متانول صادراتی و میانگین نرخ فروش 9.738 هزار ریال بوده است. مبلغ کل فروش شرکت بر روی این محصول  6.456 میلیارد ریال بوده است. دیگر محصولات شرکت پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد می باشد. کل مبلغ فروش 11.368 میلیارد ریال می باشد. میانگین نرخ تسعیر ارز در سال مالی 95 مبلغ 36.540 ریال و میانگین نرخ فروش متانول صادراتی در این سال مالی 266 دلار بوده است.

 

اولین بودجه سال مالی 1396

شرکت در اولین بودجه میزان فروش متانول را 640 هزار تن فرض نموده است. برنامه شرکت فروش این میزان متانول به نرخ 11.250 هزار ریال به ازا هر تن می باشد. نرخ تسعیر دلار را 37.500 ریال و نرخ جهانی متانول 300 دلار در نظر گرفته شده است. مبلغ فروش با رشد 7 درصدی 32.611 میلیارد ریال پیش بینی شده است. شرکت در بودجه بر اساس عملکرد سه ماهه هیچ تغییری در فروش و بهای تمام شده و سایر آیتم ها نداشته است. سود هر سهم 2301 ریال پیش بینی شده بود.

 

آخرین بودجه 96

شرکت در آخرین بودجه اعلامی سود هر سهم را 3488 ریال اعلام نموده است و دیلیل افزایش سود هرسهم نسبت به پیش بینی قبلی، افزایش میانگین نرخ فروش محصولات در 9 ماهه و پیش بینی نرخ فروش محصولات در سه ماهه باقی مانده می باشد. نرخ فروش محصولات جهت سه ماهه آخر سال به ترتیب گروگرد 115، پروپان 430، بوتان 460، نفتا 450 و متانول 330 دلار در نظر گرفته شده است حال آنکه میانگین نرخ فروش واقعی 9 ماهه به ترتیب گوگرد 113، پروپان 429، بوتان 457، نفتا 454 و متانول 311 دلار بوده است.

نرخ تسعیر ارز برای سه ماهه آخر سال 40000 ریال در نظر گرفته شده است.مقدار فروش متانول به علت تعمیرات اساسی کلی کمی کاهش یافته است و از 640 هزار تن در اولین بودجه به 590 هزار تن رسیده است.

6531bc6ش5.png

88a0405ش6.png

4dc06eeش7.png

 

11af263ش8.png

 

276af92ش4.png

 

عملکرد ششماهه 96

این شرکت در ماه شهریور موفق به فروش 121 میلیارد تومان انواع محصول خود شده است.

همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 684 میلیارد تومان رسیده و معادل 48 درصد از بودجه را پوشش داده است. از نظر مقدار نیز شرکت توانسته در شش ماهه نخست امسال 55 درصد از مقدار فروش بودجه را پوشش دهد.

در شهریور ماه نرخ فروش متانول افزایش 14 درصدی نسبت به مرداد ماه داشته است و در مقایسه با نرخ بودجه افزایش 8 درصدی دارد.

همچنین نرخ فروش بوتان و پروپان در شهریورماه نسبت به ماه گذشته افزایش چشمگیر 39 و 36 درصدی داشته است.

 

گزارش عملکرد آذرماه

  • شخارک گزارش عملکرد آذر ماه خود را منتشر کرد که مطابق با آن، این شرکت در ماه مذکور موفق به فروش 205 میلیارد تومان انواع محصول خود (معادل 15 درصد از بودجه کل شرکت) شده است.
  • همچنین مجموع کل فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به مبلغ 1176 میلیارد تومان رسیده (معادل 84 درصد از بودجه) و شرکت برای اینکه بخواهد بودجه خود را به صورت کامل محقق سازد، باید تا پایان سال مالی 229 میلیارد تومان دیگر فروش داشته باشد. لازم به توضیح است که کل مبلغ فروش شرکت در سال مالی  گذشته شرکت مبلغ 1137 میلیارد تومان بوده است .
  • شخارک در 9 ماهه امسال توانسته 508 هزار تن متانول و 120 هزار تن بوتان را به فروش برساند و به ترتیب 86 و 83 درصد از مقدار پیش بینی شده را پوشش دهد.  مقدار فروش پروپان و پنتان به ترتیب 87 هزار تن و 79 هزار تن بوده است که 88 و 79 درصد از مقدار پیش بینی شده در بودجه می باشند.نرخ فروش هر تن متانول در آذر ماه در مقایسه با ماه گذشته افزایش 24 درصدی داشته است و به 17632 هزار ریال در هر تن رسیده است. نرخ فروش هر تن بوتان کاهش اندک 2 درصدی در مقایسه با آبان ماه داشته است.

4c16262ش1.jpg

8f30bd3ش2.jpg

aadce6fش3.jpg

نرخ فروش هر تن محصولات به دلار از ابتدای سال تا کنون

edbc68cش10.png

 

برآورد سود هر سهم سال 96 و 97

در پیش بینی مبلغ فروش امسال برای 3 ماهه باقی مانده نرخ دلار ازاد 43000 ریال متانول 390 دلار پروپان 526 دلار بوتان 528 دلار پنتان 529 دلار و گوگرد 115 دلار فرض گردید. برای نرخ فروش پنتان بوتان و پروپان از میانگین دلاری سه ماهه اخیر استفاده گردید. نرخ دلاری گوگرد با توجه به مبلغ ناچیز فروش برابر با بودجه فرض گردید.

نرخ خوراک برای شش ماهه دوم برابر با 12 سنت و نرخ دلار مبادله ای برای شش ماهه دوم  35800 ریال فرض گردید

با مفروضات مذکور سود هر سهم 3723 ریال برآورد گردید.

مقدار فروش متانول در بودجه 590 هزار تن پیش بینی شده مقدار فروش 9ماهه امسال 509 هزار تن بوده است.شخارک در سال گذشته 663 هزار تن فروش متانول داشته و در 9 ماهه سال گذشته 535 هزار تن متانول را فروخته است در صورتی که درصد پوشش سال گذشته را به امسال تعمیم بدهیم و با توجه به مقدار تولید و فروش در سالهای گذشته، در صورتی که مقدار فروش امسال را 630 هزار تن فرض نماییم شخارک می تواند تا 3950 ریال هم سود بسازد.

برای سال آینده نرخ دلار ازاد 44000 ریال نرخ متانول برابر با 380 دلار و نرخ پروپان، بوتان و پنتان همانند پیشبینی 3 ماهه اخر امسال فرض گردید( به ترتیب 526، 528، 529 دلار) نرخ خوراک 12 سنت نرخ دلار مبادله ای 38000 ریال و نرخ حمل 35 دلار فرض گردید

مقدار فروش محصولات برابر با آخرین بودجه 95 لحاظ گردید.

هزینه های دستمزد و سربار 10 درصد رشد داده شد. سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی برابر با آخرین بودجه 95 لحاظ گردید

با مفروضات فوق سود هر سهم سال اینده 5264یال برآورد گردید

در صورتی که مقدار فروش متانول را 630 هزار تن لحاظ کنیم سود هر سهم 5520 ریال برآورد می گردد.

fb09cc1ش9.png

 

تحلیل حساسیت سود هر سهم برای سال مالی 96 در دو حالت با فرض فروش 590 هزار تن متانول در سال 96 و فروش 63 هزار تن متانول در سال 96 با توجه به نرخ های دلار و نرخ های متانول مختلف در سه ماهه پایانی سال انجام شده است.

 

0cde14bs1.png

 

1c318aas2.png

 

زهرا صداقت

واحد سرمایه گذاری و آموزش