عنـوان تحلیل : به روز رسانی شاخص کل

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/05


ادامه روند تحلیل شاخص کل و به روز رسانی:

0428e2fش2.jpg

 

7d8f01eش 3.jpg

90b0297ش 4.png

 

و به روز رسانی مجدد آن به این صورت خواهد بود:

74c98d7کل.png

 

مشاهده میشود شاخص کل پس از یک رشد عالی هنوز در تکمیل موج C به سر می برد. این رشد در تحلیل های پیشین قابل پیش بینی بوده و باید دید به محدوده 100هزار واحد و 110 هزار واحدی چه واکنشی نشان میدهد. به نظر میرسد پس از این محدوده ها یک اصلاح میان مدت خواهیم داشت. 

نکته قابل توجه این است که:

پس از تکمیل C و با شروع این اصلاح با توجه به اینکه سهم های شاخص ساز به تنهایی در رشد شاخص موثر بوده اند ، سهم های کوچک و نیز سهم های بنیادی جا مانده از رشد بازار در این مرحله می توانند مورد تقاضا قرار گیرند لذا با اصلاح پرتفو ها همچنان می توان از منافه بازار بهره برد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش