عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/06


چارت روزانه کروی به روز رسانی شد:

42fad5fکروییییییی.png

 

در به روز رسانی اخیر کروی مشاهده میشود سهم پس از یک اصلاح نسبتا طولانی دو شکل گیری احتمالی کف قیمتی در قالب موج 2 از 5 در محدوده 260 اندکی رشد را تجربه نموده اگر این رشد میان مدت ادامه دار شود مقاومت های مسیر رشد: 335 -390 - 440 مد نظر است.

نکته:

 فاسمین 70 درصد از پرتفوی کروی را تشکیل میدهد و تعدیل سود فاسمین 94 تومان اعلام شده است واین در حالیست که کروی در بودجه قبلی خود آن را 70 در نظر گرفته است که 35 تومان آن را تقسیم نماید. به ازای هر 10 تومان تقسیمی فاسمین، 4 تومان کروی افزایش سود می یابد.

حد حمایت سهم:306-265

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش