عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه‌گذاري‌غدير(هلدينگ‌ (وغدير)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/06


چارت هفتگی وغدیر

5375a0bغدیررررر.png

 

وغدیر پس از اتمام موج B  زمان بر  از کف قیمتی 104 تومان با  ورود جریان نقدینگی تازه موج C را آغاز نموده و موفق به شکست سقف کانال شده است. با تثبیت بالای 123-125 تومان و رعایت حد ضررهمین محدوده میان مدت 170 و59 تومان مقاومت های موج C لحاظ گردد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش