عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/09


چارت روزانه:

29107c1ولساپا.pngولساپا پس از یک اصلاح میان مدت به تکمیل الگوی مثلث خود نزدیک است. حمایت فعلی 102 تومان را دارست که حد ضرر سهم منظور می گردد.

 

سهم با فراز و فرود هایی می تواند در دو محدوده 130 حدودی و 174 تومان  مقاومت داشته باشد. در صورت رسیدن به تارگت های مقاومتی اعلامشده به روز رسانی مجدد خواهد شد. 

 

RSI سهم پس ار رسیدن به محدوده اشباع فروش برگشت داشته است و کف های بالاتر در مک دی سهم شکل گرفته است.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری وآموزش