عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن (بالاس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/09


تحلیل نموداری در قالب کندل های روزانه:

 

در تحلیل قبل در حال تکمیل 5 موج صعودی بودیم:

2942809dddddd.png

 

در به روز رسانی اخیر مشاهده میشود پس از چندین ماه  5 موج صعودی تکمیل و با ثبت سقف قیمتی 21000 ریال سهم وارد روند اصلاحی شده و در قالب یک ABC در حال تکمیل است. 

با تکمیل شدن C وارد یک موج صعودی میان مدت خواهیم شد.

 

حمایت های نزدیک سهم : 10760-11600

مقاومت های به ترتیب : 1450-17900-20200

مشاهده میشود در سهم کف پایین تر در حال شکل گیری است در حالی ک مک دی کف بالاتری داریم . مستعد واگرایی مثبت می باشد و با افزایش حجم معاملات کم کم می توان به برگشت قیمتی سهم امیدوار شد.

 

d4ab3d9بالاسسسسسسسسس.png

 

 

تحلیل ها صرفا بررسی و به روز رسانی بوده و سیگنال خرید و فروشی در سایت ارائه نمیشود.

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش