عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرامیک صنعتی اردکان(کسرا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/10


چارت هفتگی:

d31c7f1کسرااااااا.png

 

کسرا با وجود فشار فروش امروز توانست تعادل قیمتی را حفظ نماید حال باید دید چارت هفتگی سهم به چه صورت است؟

کل اصلاح چندین ماهه اخیر را یک الگوی ترکیبی در قالب WXY شمارش نموده ایم .

موج Y به نظر میرسد هنوز تکمیل نشده باشد. اصلاح قیمتی تااولین حمایت نزدیک در محدوده 300 و البته در صورت شکست این محدوده در تکمیل یک پولبک محدوده 250 حمایت بعدی است.

در این اصلاح موج c از Y تکمیل خواهد شد. در صورتی که Y سه موجی باشد همین اصلاح اخر خواهد شد و سپس رشد سهم انتظار میرود.

در یک سناریوی دیگر احتمال دارد موج Y به صورت مثلث انقباضی شکل گیرد و شاهد اصلاح میان مدت زمانی و نوسانات قیمتی باشیم و سپس رشد مورد انتظار تجربه گردد.

در مسیر رشد سهم مقاومت های مهم: 400-500 و 630 بلند مدت مد نظر است.

 

سیگنال خرید و فروش نمیباشد و صرفا بررسی روند حرکتی سهم از دید نموداری است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش