عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/12


چارت هفتگی و به روز رسانی نموداری:

dddadb0کرمانشا.png

واکنش های زمانی دقیقی در نمودار کرمانشا داشتیم و هنوز مغایرتی با تحلیل پیشین دیده نمیشود. انتظار داریم موج Xهنوز در حال تکمیل باشد. در صورت اتمام ریز موج E آن می توان یک روند میان مدت صعودی را برای سهم در نظر داشت. 

 

حد حمایت معتبر نزدیک سهم : 255-260 و  در صورت اصلاح بیشتر 234 است.

 

در صورت برگشت روند و رشد میان مدت مقاومت های مهم در مسیر موج Y : 300-335 لحاظ گردد. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش