عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فولاد آلياژي ايران (فولاژ)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/12


چارت روزانه فولاژ

d44ab39فولاژ.png

فولاژ را در بلند مدت از سال 2011 در تایم فریم های روزانه مشاهده میشود . پس از تکمیل موج (A) و ثبت قله 185 حدودی اصلاح بلند مدتی را در قالب (B)  از سال 2014 آغاز نموده که موج A و مثلث B در آن تکمیل یافته هم اکنون موج اصلاحی C هستیم. با توجه به عقب ماندن این سهم از رشد خوب هم گروهی ها به نظر میرسد 5 موج C، به صورت موج دیاگونال شکل گیرد و بیشتر اصلاح زمانی داشته باشیم تا قیمتی.

حمایت معتبر سهم را در محدوده 130- 135 لحاظ گردانیم تا موج های 3 4 و 5 شکل گیرد.

محدوده های مقاومتی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت: 160-185-202-225 

 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش