عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال آلومينيوم‌ايران‌ (فايرا) به روز رسانی شد

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/13


چارت روزانه به روز شده فایرا :

948b7e0فایراااااااا.png

دقت شود این سناریو خوشبینانه است:

 فایرا پس از مدت طولانی بسته بودن، اززمان بازگشایی در قالب موج A از Y رشد سریع را بدون واکنش جدی به مقاومت 135 نشان داد و توانست تا 200 تومان رشد قیمت را داشته باشد. سپس وارد موج B ازY شده ایمو معلوم نیست در چه قالبی شکل گیرد. به نظر مثلث در حال تکمیل است. مقاومت 175 را داراست و شکست آن مهم است.

در صورت شکست : 200- 240 مد نظر میان مدت قرار گیرد. 

تا زمانی که زیر 135 نیامده و ثبیت نشده نگرانی ندارد به این حد حمایت بهتر است پایبند باشیم.- حمایت بعدی 118 تومان است. 

 

در سنارویی دوم که بدبینانه است:

کل حرکت بلند مدت سهم یک ABC میباشد. که  C صعودی در آن در حال تمام می باشد و سپس اصلاح و نفوذ به کانال را خواهیم داشت. 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش