عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع بهداشتي ساينا (ساينا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/16


چارت روزانه ساینا- کم ریسک در محدوده حمایتی:

172805dسایناااااااااا.png

 

ساینا پس از اتمام W در 624 تومان و شروع اصلاح قیمتی با افت حدود 40 درصدی درحال تکمیل X است:

محدوده حمایتی (350- 380) را داراست و مادامی که این محدوده شکسته نشود کم ریسک است. 

مقاومت نزدیک سهم 450 - 470 در تکمیل موج D است. 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش