عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لنت‌ ترمزايران‌ (خلنت)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/16


چارت روزانه یک قطه ساز:

a639e5eخلنت.png

 

خلنت یک چارت گویا و واضح دارد. سهم کم حجم بوده و برای نوسانگیری یا سرمایه گذاری با پول کم بیشتر مناسب هست. اصلاح شارپی در کوتاه مدت داشته است. 

 

حد حمایت معتبر آن امروز بود 240-244 و مقاومت های روانی سهم : 290-300 و 375-415 مد نظر است. با عبور از محدوده اول و ثبیت بالای آن می توان به TP2 فکر کرد.

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش