عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال داده‌پردازي‌ايران‌ (مداران)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/17


نمودار پیشین و مشخص شدن دو محدوده مهم:

8f5834aمدارانننننننننننننننننننننن1.jpg

 

به روز رسانی نمودار و شکست حمایت اول در تکمیل اصلاح قیمتی سهم در B بزرگ :

9f4a438مدارانن 2.png

 

با شکست محدوده 350 شاهد کاهش قیمت تند و تیز سهم تا 290 حدودی بودیم و هم اکنون سهم مستعد واگرایی مثبت است در مک دی. 

به شخصه انتظار داشتم تا محدوده 240 حدودی اصلاح نماید و بعد رشد کند ولی با حمایت حقیقی سهم صف خرید شد. اگر همین محدوده را حمایت قرار بدهیم  به نظر موج A ازB بزرگ تکمیل شده و موقت یک رشد در قالب B از B باید در نظر گرفت. در مسیر تکمیل این موج: مقاومت نزدیک: 370- 400- 435 فعلا مد نظر باشد و سپس موج C از B  در جهت اصلاح قیمت سهم خواهد بود. 240 حمایت معتبر دوم می باشد. 

 

به روز رسانی خواهد شد. سیگنال خرید و فروش نیست و صرفا تحلیل و به روز رسانی سهم است. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش