عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه معدني و صنعتي صبانور (كنور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/18


تحقق یک تحلیل و به روز رسانی:

183084dکنور1.png

 

 

 

به روز رسانی و یک سناریو:

 

367ad04کنورررررررررررررر.png

 

 

نتیجه گیری :

 

با رعایت حد ضرر 235- 240 به نظر می رسد کنور میل به اصلا قیمتی بیشتر از 255- 250 نداشته باشد و موج E به صورت ناقص شکل گیرد .

 

پس از اتمام این موج یک رشد میان مدت البته با شکست سقف مثلث X خواهیم داشت. مقاومت های کوتاه مدت و میان مدت: 316- 400-415 و 458-535 می باشد.

 

 

مینا یوسفی واحد سرمایه گذاری و آموزش