عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال شير پاستوريزه پگاه گلستان (غگلستا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/19


چارت روزانه و انتظار افزایش تقاضا در سهم

f84b234غگلستاااااااااااااا.png

 

با رعایت حد حمایت انتظار رشد میان مدت سهم از محدوده 700 می رود. 

 

با پایان موج ترکیبی A،یک رشد در قالب موج B خواهیم داشت. محدوده اول مقاومتی را 890-970 فعلا در بازه 3 تا 6 ماهه لحاظ نماییم. به روز رسانی خواهد شد. به حد ضرر 645 نیز پایبند باشیم.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش