عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال كارخانجات توليدي شهيد قندي (بكام)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/19


بررسی یک سناریو در بکام:

f273a46بکامممممممم.png

 

بکام در چندین ماه اخیر از پیک 284تومان تا محدوده 190 اصلاح قیمتی داشته و به نظر می رسد با رعایت همین محدوده به عنوان حد ضرر قابل بررسی است. در تکمیل موج B از (B) بزرگ تر، دو حالت داریم. یا مثلث هست و در حال تکمیل آن هستیم. یا همین جا B به پایان رسیده و یک روند میان مدت صعودی داریم  که اولی محتمل تر است.

در نهایت فعلا دو محدوده: 235-280حدودی را مقاومت های روند رشد در نظر داشته باشیم تا به روز رسانی مجدد صورت گیرد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش