عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فنرسازي‌زر (خزر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/20


چارت روزانه خزر را مشاهده می نمایید

5c8e406خزرررررررررررر.png

سهم مستعد واگرایی مخفی مثبت در مک دی بوده و بعد از اصلاح قیمتی اخیرمجدد با رعایت حمایت 85  و  80  به عنوان حد ضرر در مسیر نوسان مثبت و برگشت قیمتی مقاومت 106- 112 و سپس 125-130 را داراست.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش