عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال ريل پردازسير (حريل)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/20


چارت در نمای روزانه و به روز رسانی تحقق یک تحلیل میان مدتی:

تحلیل های پیشین:

 

2840bc8حریل 30.png

 

انتظار رشد سهم در قالب اخرین موج صعودی می رفت که پس تحقق،  اصلاح میان مدت را در پیش داشتیم:

a4bab56حریل 444444.png

در چارت بعدی با شکست سقف کانالیزه تارگت اصلاح را حدود 160 در نظر گرفتیم که از 155 تومان شاهد برگشت روند و تقاضای کوتاه مدت در سهم شدیم و سپس اصلاح مجدد در قالب موج C شکل گرفت:

 

4fa3f2bحریللللللللللللللل.pngدر تحلیل به روز شده شاهد تکمیل سه موجی اصلاحی هستیم که  اندیکاتور ار اس ای در محدوده اشباع فروش هست و به نظر حریل حمایت 130 را در اصلاح C حفظ نماید . با رعایت این حد ضرر می توان حجم تقاضای سهم را با دید میان مدت رصد نمود. 

مقاومت نزدیک: 160-170 مد نظر باشد.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش