عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توليد برق عسلويه مپنا (بمپنا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/23


چارت روزانه سهم و یک سناریوی شمارش:

8657910بمپناااااا.pngبا واگرایی منفی سهم از سقف قیمتی اخیر در محدوده 1600 اصلاح قیمتی را تا حدود 1390 تجربه نموده است و به نظر میرسد دو محدوده حمایتی نزدیک سهم: 1380 و در صورت شکست کف حمایت کانالیزه 1280 باشد .

در حال تکمیل موج C از موج ترکیبی WXY کانال اخیر هستیم و در مسیر رشد میان مدت دو محدوده 1570 و 1730-1850 مهم می باشد. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش