عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توليد نيروي برق دماوند (دماوند)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/23


تحلیل تکنیکال - نمای روزانه:

 

5935181دماونددد.png

روند کلی سهم در یک قاب مشخص شده است با رعایت حد حمایت 790 به عنوان حد ضرر سهم  می تواند به دو محدوده 875-910 فعلا و در صورت ادامه تقاضا 980 برسد. کل حرکت سهم را از کف قیمتی یک WXY در نظر داشتیم که موج A از Y اتمام یافته است.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش