عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فراورده‌ هاي‌ نسوزايران‌ (كفرا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/24


چارت روزانه کفرا- سناریوی شمارش:

7ffcdb0کفراااااااااااا.png

 

پس از اتمام موج نزولی سه تایی A بزرگ ، کفرا در شروع موج B بزرگ اصلاح این موج، در حال تکمیل موج a است. در میان مدت و کوتاه مدت باید 5 موج C تکمیل گردد. در این مسیر دو مقاومت 450- و با پر کردن گپ قیمتی گذشته 520-570 حدودی مد نظر قرار گیرد و سپس وارد موج b ازB می شویم.

حمایت سهم : 395 تومان

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش