عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال صنايع پتروشيمي كرمانشاه (كرماشا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/25


چارت روزانه و به روز رسانی:

تحلیل پیشین:

7535afdکرمانشاا.png

به روز رسانی و تحقق تحلیل:

e8e81a6کرمانشاااااااا.png

مشاهده میشود که با حمایت معتبر محدوده 260 به عنوان حد ضرر می تواند سهم مورد بررسی با دید میان مدت قرار گیرد . با تایید شروع موجY و شکست 300- 308 میتوان به رشد سهم امیدوار بود.

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش