عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/25


به روز رسانی و تحلیل چارت هفتگی پارسان با دید بیشتر از 3 ماه:

 

تحلیل پیشین این نماد:

 

031f82fپارسان 28.png

شکل گیری موج Y به صورت یک مثلث و سپس روند رشد میان مدت سهم :

94ebd7aپارساااااااان.png

 

با شکست سقف کتانالیزه و تثبیت بالای آن سهم تا محدوده 226 اشاره شده رشد داشته است. دو مقاومت مسیر رشد 250 سقف قبلی و 275 مد نظر قرار گیرد.

به واکنش هاس زمانی سهم به فیبو ها دقت شود. نفوذ به کانال استاپ لاس این تحلیل قرار گیرد. افزایش قیمت با شیب ملایم در سهم انتظار میرود.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش