عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال سرمايه گذاري خوارزمي (وخارزم)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/26


نمای روزانه وخارزم در بازه بلند مدت:

1144074وخارزممممم.png

 

وخارزم پس از تکمیل سه موج کارکشن خود در قالب یک ABC از کف قیمتی 60-65 با افزایش تقاضا در یک سال اخیر به محدوده 97 تومان رسیده است. به نظر میرسد سهم حمایت معتبر 76-80 را حفظ خواهد نمود و در مسیر رشد سالانه مقاومت مهم 100 تومان و 115 تومان را داراست.

درمیان مدت به نظر میرسد بین 80 تا 100 تومان نوسان قیمتی داشته باشد. هنوز معلوم نیست حرکت اخیر و رشد سالانه سهم به صورت سه موجی است یا 5 موجی ایمپالس. در صورت نیاز به روز رسانی خواهد شد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش