عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ (فلوله)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/27


چارت هفتگی فلوله و به روز رسانی:

تحلیل پیشین:

اشاره به واگرایی منفی و یک اصلاح زمان بر در قالب موج 4 تا محدوده 519 تومان داشتیم :

18a76f0photo_۲۰۱۷-۱۰-۰۹_۱۴-۰۰-۱۹.jpg

 

به روز رسانی :

 

68b0848felooolehhhhhhh.png

 

نکته مهم:

 

شاید این اصلاح A از موج 4 ّاشد و هنوز 4 تمام نشده باشد در این حالت ک نوسان مثبت در قالب B داریم و باز مجدد اصلاح.. مقاومت ها در مسیر 735- 680 خواهد بود 

 

مینا یوسفی 
واحد سرمایه گذاری و آموزش