عنـوان تحلیل : به روز رسانی تحلیل تکنیکال زرين معدن آسيا (فزرين)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/10/30


تحلیل پیشین  و اشاره به یک حمایت معتبر :

720885eفزرین.png

 

به روز رسانی تحلیل و حفظ حمایت معتبر و ادامه تقاضا در این نماد :

df1c4c9فزریننننننننننننننننننننن.png

 

امروز در قیمت 712 تومان صف خرید تشکیل داده و می توان در صورت ادامه غلبه تقاضای خرید در کوتاه مدت و بازه 3 ماهه به این اعداد اهمیت داد: 780- 930- 1000  

حمایت معتبر نزدیک :590-489 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش