عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مس جهانی - به روز رسانی و تحقق یک روند میان مدت پیش بینی شده

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/01


تحلیل تکنیکال مس جهانی کندل های هفتگی:

تحلیل پیشین:

f88b10aمسسسسسسسسسسسسسس.png

 

اتمام X موج نزولی و برگشت با قدرت مس در قالب موج Y را شاهدیم که هنوز این موج اتمام نیافته است و احتمالا در A از Y بزرگ هستیم. مقاومت های این صعود را اگر خوشبینانه نگیریم نهایتا رشد این ریز موج 7900 خواهد بود و سپس اصلاح موج B از Y در پیش است. حمایت ها: 6500 حدودی اولین محدوده معتبر است. 

واگرایی منفی در ار اس ای و واگرایی منفی خفیف در مک دی داریم.

با توجه به پیش بینی ها مبنی بر افزایش تقاضا در این فلز در صورت شروع موج C از Y میتوان به رشد میان مدت آن تا محدوده 7900- 8880 خوشبین بود.

68c546eمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس.png

 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش