عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فلز روی جهانی - به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/01


در چارت به روز شده و تحلیل قبلی تفاوت چندانی نیست .

در موج 5 از 5 این فلز جهانی هستیم.  و ریز موج زمانبر 4 که در تحلیل پیشین داشتیم اتمام یافت و وارد موج 5 از 5 شده ایم.

این موج در 6 تا 1 ساله می تواند مقاومت های مسیر رشد را 3600 حدودی و در صورت تثبیت  سقف کانال مهم بوده : 3950  و بلند مدت در صورت عبور از دو محدوده پیشین نهایتا  4400- 4450 مد نظر داشته باشد که به روز رسانی خواهد شد.

ab80ddfروییییییییییییییی.png

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش