عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال پتروشيمي زاگرس (زاگرس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/02


تحقق تحلیل پیشین و به روز رسانی زاگرس:

6db983bزاگرسسسسسسسسس.png

 

 

در به روز رسانی اخیر روند تغییری نداشه و صعودی هست. با توجه به افزایش و تثبیت نرخ دلار بالای 4500 و نرخ متانول بالای 360 دلار، زاگرس در حمایت های نزدیک گزینه بسیار خوب برای سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت به نظر می رسد:

96397cfzagggg.png

 

تا زمانی که خط بنفش شکسته نشده روند را صعودی می بینیم و موج 3 از 5 هستیم. مقاومت های مهم میان مدت: 3900 مهم بوده و در صورت تثبیت 4300 مد نظر باشد.

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش