عنـوان تحلیل : به روز رسانی ذغال‌سنگ‌ نگين‌ ط‌بس‌ (كطبس)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/01


تحلیل پیشین و انتظار رشد با رعایت حد حمایت اشاره شده :

4030e64کطبسسسسسسسسس.png

 

به روز رسانی و تکمیل B و شروع موج C را داشتیم - موج 1 و 2 از این روند صعودی به اتمام رسیده و در حال تکمیل موج شتابدار 3 هستیم: مقاومت های مسیر 415- 420 و 520 لحاظ گردد.

 

c651ceeکطبسسسسسسسسس.png

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش