عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مهندسي‌نصيرماشين‌ (خنصير)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/03


کلاسیک - نمای ساده ای از خنصیر:

f65c976خنصیررر.pngحمایت معتبر : 380

حد ضرر 356

مقاومت ها به ترتیب: 420- 425  و 449

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش