عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نفت سپاهان(شسپا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/03


چارت روزانه سهم و یک سناریو:

 

1a5bf6eشسپاااااااااااااا.png

شسپا از جولای 2017 به صورت شارپ رشد خود را آغاز نموده که در سناریوی ما موج صعودی سه در حال تکمیل است. در مسیر رشد با توجه به اینکه کندل ها هفتگی است انتظار داریم در محدوده زمانی 23 FEB سقف بزند. فعلا دو محدوده 17100-1860 مد نظر باشد بهداز اتمام این رشد یک اصلاح زمان بر موج 4و سپس 5 را خواهیم داشت.

سهم امروز با صف خرید همراه بوده است پیشنهاد خرید و فروش نداریم صرفا سناریوی دو سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. محصول این نماد روانکار است و قیمت محصول به نفت وابسته است. با توجه به افزایش نفت و دلار شرکت اخیرا تعدیل سود داده است و سود خود را 280 تومان اعلام نموده است. در صورت ادامه این روند مثبت احتمال تعدیل مجدد دارد. 

 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش