عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال دامداري تليسه نمونه (تليسه)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/03


چارت روزانه تلیسه:

70bc6d4تلیسهه.png

 

کل حرکت از ابتدای معامله سهم را ABC کارکشن در نظر داریم.

تلیسه به نظر کم کم موج B مثلث انقباضی را به اتمام میرساند و با شکست 925 تومان موج صعودی C تایید خواهد شد. حد ضرر سهم مشخص است. 

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش