عنـوان تحلیل : به روز رسانی تحلیل تکنیکال توريستي ورفاهي آبادگران ايران (ثاباد)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/07


مقایسه دو چارت همراه با به روز رسانی:

6d34d7dثاباد 15.png

 

 

به روز رسانی :

107b62dثابااااااااااااااد.png

 

همچنان :

 

حد حمایت 200 - 205 برای سهم نباید از دست برود. مقاومت های نزدیک سهم دو محدوده 260 و 330 مهم است.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش