عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال آسان پرداخت پرشين (آپ)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/07


به روز رسانی آپ درتایم روزانه: 

به نظر میرسد کم کم موج A از Yصعودی در حرکت بلند مدت کامپلکس WXY این نماد به اتمام برسد و وارد موج B از Y شویم. احتمالا موج 4 از A باشیم.

حمایت معتبر در محدوده 1500 کف کانالیزه داریم  و مقاومت نزدیک سهم محدوده 1740 اهمیت داده شود. 

b0be674appppppppppppppp.png

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش