عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال الكتريك‌ خودرو شرق‌ (خشرق)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/08


به روز رسانی یک قطعه ساز بعد از چندین ماه:

1d943e2خشرقققققققق.png

 

مشاهده میشود مثلث سهم به اتمام رسیده و کندل های هفتگی رو به بالای سهم را شاهدیم.

خشرق در تکمیل 5 موج صعودی - در موج 3 به سر میبرد در مسیر این رشد میان مدت  مقاومت های 430-460 و 580-600 مهم است. 

حد حمایت معتبری در محدوده 340 داراست. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش