عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بیمه کوثر (کوثر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/09


کندل های هفتگی کوثر در یک نمودار :

 

با رعایت حد حمایت 135 تومان به نظر میرسد موج X کم کم به پایان رسیده و شکست سقف مثلث سیگنال ورود قطعی یک رشد میان مدت در قالب Y را خواهد داد.

 

مقاومت ها: 165-170 و 200-212 فعلا مد نظر باشد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش