عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال تجارت الكترونيك پارسيان (رتاپ)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/09


چارت هفتگی: 

db66e1cرتاپپپپپپپپ.png

 

حمایت معتبر سهم: 213- 235 

هنوز نمیدانیم الگوی در حال شکل گیری ABC است یا مثلث شکل میگیرد. با رعایت این حمایت بادید میان مدت در مسیر برگشت (واگرایی مثبت در مک دی روزانه داریم) می توان مقاومت های سقف قبلی حدودا 320  و 365 تومان را میان مدت(3- 6 ماهه) مد نظر داشت. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش