عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال نورد آلومينيوم‌ (فنوال)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/10


فنوال در تایم فریم روزانه:

 

 

823f7c6فنوالللللللل.png

 

 

فنوال حمایت نزدیک 170 را داراست و از کف حمایتی در کوتاه مدت رشد خوبی را تجربه نموده است.

 

به نظر میرسد کم کم به سقف قیمتی 220- 245 نزدیک گردد.

 

مینا یوسفی

واحد سرایه گذاری و آموزش