عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال مس‌ شهيدباهنر (فباهنر)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/10


چارت هفتگی- یک سناریو:

3028e64فباهنرررررررررررررررررر.png

 

سهم در تایم فریم هفتگی به لحاظ زمانی و قیمتی شاید کمی نیاز به اصلاح داشته باشد. همان طور که مشاهده میشود در میان مدت در حال تکمیل موج 4 از ایمپالس صعودی است. در صورت پایان اصلاح با توجه به اینکه مستعد واگرایی مخفی مثبت نیز هست انتظار برگشت خوبی از سهم می رود. به تاریخ های مشخص شده بر روی چارت دقت شود.

حد حمایت سهم: 480-530 

مقاومت مهم میان مدت: 770-880 لحاظ گردد. 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش