عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال توسعه خدمات دريايي وبندري سينا (حسينا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/10


چارت روزانه و بلند مدت:

cbf6295حسیناا.png

 

حسینا با حمایت نزدیک 845-810  تومان به نظر می رسد در تکمیل ریز موج C از abc موجB از (B) بزرگ  محدوده مقاومتی مهم 1060-1160 را داشته باشد.

 

این سهم با دید 6 ماهه بررسی شده است. بعد از این رشد موقت اصلاح موج C را خواهیم داشت. 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری وآموزش