عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال بازرگاني و توليدي مرجان كار (كمرجان)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/11


تحلیل پیشین و و به روز رسانی:

 

7d2dd5aکمرجاننننننن.png

شهریور این سهم را بررسی نموده ایم و گفتیم این سهم در قالب یک سه موجی اصلاح نیاز دارد.

با گذر زمان اصلاح موج 4 این سهم که معمولا زمان بر تر و پیچیده تر از 2 هست در حال اتمام است.

به نظر میرسد با رعایت حد حمایت اولیه 900 و بد بینانه تر 800 این سهم با افزایش حجم تقاضای خرید رشد میان مدت در قالب موج 5 را آغاز می نماید.

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش