عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال فرآوري‌موادمعدني‌ايران‌ (فرآور)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/14


در تحلیل قبل داشتیم:

d65136bفراورررر.jpg

 

به روز رسانی تحلیل پیشین نشان میدهد سهم پس از اصلاح موج 4 روند صعودش ادامه داشته و موج 5 را تکمیل مینماید.

پس از بازدهی حدود 85 درصد و رسیدن به تارگت اشاره شده دو محدوده مهم مقاومتی میان مدت برای سهم در صورت ادامه تقاضا مشخص مینماییم:

fc0964aفراورررررررررر.png

در صورت عدم نفوذ به 1450 مقاومت ها : 2300-2700 مهم است. 

در صورت شکست حمایت: 1290حمایت دوم می باشد.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش