عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال تراكتورسازي‌ايران‌ (تايرا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/15


به روز رسانی تحلیل پیشین:

حدود یک ماه پیش تایرا تحلیل شد. در حال تکمیل موج C صعودی است وتغییر چندانی در قیمت سهم حاصل نشده است . نه اصلاح زیادی داشته و نه رشد شارپ .در نهایت مقاومت 300 برای سهم مهم بوده و هست  و در یک ماه اخیر حرکت سهم ساید بوده و در حال تراکم قیمتی و زمانی است: 

حد حمایت معتبر سهم 255- 235 و مقاومت های مهم آن سقف قبلی و 330 است. 

 

81252ebتایرا.png

 

 

 

مینا یوسفی

واحد سرمایه گذاری و آموزش