عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي (سمگا)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/15


سمگا در تایم فریم روزانه:

966688eسمگاااااااا.png

مشاهده میشود ریز موج E از B بزرگ در حال تکمیل بوده و به نظر انتهای اصلاح زمان برB هستیم. با شکست سقف مثلث سیگنال ورود موج میان مدت صعودی C را خواهیم داشت. 

 

مینا یوسفی