عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال گاز و شیشه (کگاز)

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/15


چارت روزانه کگاز:

5086db9کگازززز.png

 

اصلاح اخیر سهم به صورت یک ABC فلت به نظر میرسد اتمام یافته.

با رعایت حد حمایت 300 مقاومت های مسیر رشد را 445- 475 در نظر داشته باشید.

مستعد واگرایی مخفی مثبت در ار اس ای نیز هست. (سهم کف بالاتری شکل دهد و اندیکاتور کف پایین تر)

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش