عنـوان تحلیل : تحلیل تکنیکال معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز) به روز رسانی

حوزه تحلیل : تحلیل های تکنیکال


تاریخ انتشار : 1396/11/16


چارت روزانه کمنگنز 

1fd69aaکمنگنززززززززززز.png

 

 

در به روز رسانی سهم مشاهده میشود تارگت قیمتی 598 را سهم دیده است و سپس اصلاحی در قالب موج B  Y یک کامپلس داشته است .

 

به نظر میرسد از محدوده اشاره شده حمایتی مجدد یک موج صعودی در قالب C داشته باشیم. به حد حمایت به عنوان حد ضرر پایبند باشیم.

 

 

مینا یوسفی 

واحد سرمایه گذاری و آموزش